ឧបករណ៍ការពារពន្លឺ

 • Deflector Sheave In Elevator

  ឧបករណ៍ការពារពន្លឺនៅក្នុងជណ្តើរយន្ត

  1. បង្កើនចំងាយរវាងរថយន្តនិងទំងន់ហើយផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនៃចលនាខ្សែរ។

  2. កង់ណែនាំជណ្តើរយន្តមានរចនាសម្ព័ន្ធរ៉កហើយតួនាទីរបស់វាគឺជួយសន្សំសំចៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្លុករ៉ក។

  3. ផ្តល់ជូនម៉ាយលែនហ្វ្រេវហ្វ្រេសផ្លាស្ទ័រនិងដែកការពារផ្លាស្ទិចដែក។

  4. យើងផ្តល់នូវអ្វីដែលអ្នកចង់បានវាគឺជាសេចក្តីរីករាយដែលត្រូវបានគេជឿជាក់! ខ្ញុំនឹងមិនដែលបោះបង់ការជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកឡើយ!