ប្លុកទម្ងន់ប្រឆាំង

  • Elevator Counterweight With Various Materials

    ទំងន់រាប់របស់ជណ្តើរយន្តជាមួយនឹងសម្ភារៈផ្សេងៗ

    ទំងន់ប្រឆាំងជណ្តើរយន្តត្រូវបានដាក់នៅចំកណ្តាលនៃស៊ុមទំងន់ជណ្តើរយន្តដើម្បីសំរួលទំងន់ទំងន់ដែលអាចកើនឡើងរឺថយចុះ។ រូបរាងរបស់ទំងន់ជណ្តើរយន្តមានរាងជាគូប។ បន្ទាប់ពីប្លុកដែកប្រឆាំងត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងស៊ុមទំងន់វាចាំបាច់ត្រូវសង្កត់យ៉ាងតឹងជាមួយចានសម្ពាធដើម្បីការពារជណ្តើរយន្តកុំអោយរំកិលនិងបង្កើតសំលេងរំខានកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។