សតិបណ្តោះអាសន្ន

  • Energy Consuming Hydraulic Buffer

    ថាមពលប្រើសតិបណ្ដោះអាសន្នធារាសាស្ត្រ

    ទ្រនាប់សម្ពាធសម្ពាធប្រេងរបស់ស៊េរី THY គឺស្របតាម TSG T7007-2016, GB7588-2003+XG1-2015, EN 81-20: 2014 និង EN 81-50: 2014 បទបញ្ជា វាគឺជាសតិបណ្តោះអាសន្នដែលស៊ីថាមពលដែលបានតំឡើងនៅក្បែរជណ្តើរយន្ត។ ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពដែលដើរតួជាការការពារសុវត្ថិភាពដោយផ្ទាល់នៅក្រោមរថយន្តនិងទំងន់ប្រឆាំងនៅក្នុងរណ្តៅ។